Mã số : 570/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định v⁄v tặng "Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc" cho các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-02-02
Tệp đính kèm: