Mã số : 118/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của các đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-02-02
Tệp đính kèm: