Mã số : 02/CT-UBND
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường, đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-03-20
Tệp đính kèm: