Mã số : 234/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt phát triển đô thị thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017 - 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-03-12
Tệp đính kèm: