Mã số : 21-NQ/BCSĐ
Tên văn bản: Nghị quyết về việc thực hiện công tác Quốc phòng trong ngành công thương giai đoạn 2015-2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Ủy viên Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2015-04-20
Tệp đính kèm: