Mã số : 135-KH/TU
Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 18-KL⁄TW, ngày 22⁄9⁄2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT⁄TW của Ban Bí thư khóa X về khóa X "về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2018-03-06
Tệp đính kèm: