Mã số : 221/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-03-06
Tệp đính kèm: