Mã số : 229/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt phương án bảo vệ đập; phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du đập và phương án phòng chống lũ lụt đảm bảo an toàn đập công trình thủy điện Nậm Thi 2
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-03-09
Tệp đính kèm: