Mã số : 13/TB-BCĐ389
Tên văn bản: Thông báo về việc công bố đường dây nóng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2015-05-15
Tệp đính kèm: