Mã số : 41/NQ-CP
Tên văn bản: Nghị quyết về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2015-06-16
Tệp đính kèm: