Mã số : 1369/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2014-02-19
Tệp đính kèm: