Mã số : 03/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2015-03-30
Tệp đính kèm: