Mã số : 16/CT-UBND
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện công tác Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2014-12-31
Tệp đính kèm: