Mã số : 1741/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2014-12-29
Tệp đính kèm: