Mã số : 1003/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2010 - 2015)
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2010-08-03
Tệp đính kèm: