Mã số : 1288/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1288⁄QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2014-08-01
Tệp đính kèm: