Mã số : 133/QĐ-QLTT
Tên văn bản: Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Cục Quản lý thị trường
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Cục Quản lý thị trường
Người ký: Cục trưởng Trương Quang Hoài Nam
Ngày ban hành: 2014-02-12
Tệp đính kèm: