Mã số : 805/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp - thương mại tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2014-01-23
Tệp đính kèm: