Mã số : 202/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển ngành kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 2014-01-08
Tệp đính kèm: