Mã số : 10327/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Nậm Na 2
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Lê Dương Quang
Ngày ban hành: 2013-12-31
Tệp đính kèm: