Mã số : 65/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Nguyễn Khắc Chử
Ngày ban hành: 2014-01-23
Tệp đính kèm: