Mã số : 556/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Lò Văn Giàng
Ngày ban hành: 2008-04-22
Tệp đính kèm: