Mã số : 5540/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 2013-08-06
Tệp đính kèm: