Mã số : 05/KHBCĐ389
Tên văn bản: Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Người ký: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2018-02-22
Tệp đính kèm: