Mã số : 144/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Du lịch Thác trắng đèo Hoàng Liên Sơn
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Trọng Quảng
Ngày ban hành: 2018-02-07
Tệp đính kèm: