Mã số : 206/UBND-NC
Tên văn bản: Về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-02-07
Tệp đính kèm: