Mã số : 04/2018/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 11⁄2017⁄QĐ-UBND ngày 08⁄5⁄2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-02-07
Tệp đính kèm: