Mã số : 160/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Ka Lăng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-02-08
Tệp đính kèm: