Mã số : 107/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-01-31
Tệp đính kèm: