Mã số : 1073/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: PTT Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 2010-07-12
Tệp đính kèm: