Mã số : 03/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-01-31
Tệp đính kèm: