Mã số : 182/UBND-KT
Tên văn bản: Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Lê Bá Anh
Ngày ban hành: 2018-02-01
Tệp đính kèm: