Mã số : 618/TB-TU
Tên văn bản: Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 2018-01-18
Tệp đính kèm: