Mã số : 2391/UBND-TH
Tên văn bản: Về việc thực hiện Chỉ thị số 16-CT⁄TW ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2017
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2017-12-29
Tệp đính kèm: