Mã số : 1713/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định Phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lai Châu
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tổng Thanh Hải
Ngày ban hành: 2017-12-29
Tệp đính kèm: