Mã số : 36/KH-BCĐ
Tên văn bản: Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Loại văn bản: Kế hoạch
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2017-12-29
Tệp đính kèm: