Mã số : 2159/UBND-TM
Tên văn bản: Về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 105⁄2017⁄NĐ-CP ngày 14⁄9⁄2017 của Chính Phủ về kinh doanh rượu
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2017-11-22
Tệp đính kèm: