Mã số : 37/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: Chủ tịch Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 2018-01-17
Tệp đính kèm: