Mã số : 03/TB-UBND
Tên văn bản: Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: CVP Hà Trọng Hải
Ngày ban hành: 2018-01-09
Tệp đính kèm: