Mã số : 32/UBND-TM
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Giàng A Tính
Ngày ban hành: 2018-01-09
Tệp đính kèm: