Mã số : 01/QĐ-BCĐ389
Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Người ký: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2018-01-04
Tệp đính kèm: