Mã số : 15/QĐ-UBND
Tên văn bản: Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh lần 2 năm 2017
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lai Châu
Người ký: PCT Tống Thanh Hải
Ngày ban hành: 2018-01-08
Tệp đính kèm: