Mã số : 4830/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2017-12-27
Tệp đính kèm: