Mã số : 33/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư sửa đổi, bổ sung mã số HS trong danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 29⁄2016⁄TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-12-28
Tệp đính kèm: