Mã số : 119/BCT-KHCN
Tên văn bản: Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên lưới điện phân phối
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 2018-01-05
Tệp đính kèm: