Mã số : 16-CT/TU
Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2018
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Tỉnh ủy Lai Châu
Người ký: PBT Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 2018-01-16
Tệp đính kèm: