Mã số : 27/NQ-CP
Tên văn bản: NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2009-06-12
Tệp đính kèm: