Mã số : 4872/QĐ-BCT
Tên văn bản: Quyết định ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-12-29
Tệp đính kèm: