Mã số : 17/CT-BCT
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ban hành: 2017-12-27
Tệp đính kèm: