Mã số : 04/CT-BTC
Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực: Văn bản chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 2017-12-22
Tệp đính kèm: